Sulevimägi 1, Tallinn
+372 502 7035

Privaatsusinfo

Isikuandmete töötlemine

Toormoor OÜ töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada e-poe poolt pakutavaid tooteid, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel.

Toormoor OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Toormoor edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Privaatsuspoliitika põhimõtted:

 • Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-kirja teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel: ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid.
 • E-poes oma isikuandmeid sisestades annate Te õiguse oma andmeid töödelda ning lubate kasutada teenuse osutamise eesmärgil. Toormoor OÜ ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõttele, mis on vajalik toodete kliendile kätte toimetamiseks.
 • Toormoor OÜ tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.
 • Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.
  Toormoor OÜ-st saab privaatsuse kohapealt küsida: info@toormoor.ee

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kliendi õigused:

 • Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 • Toormoor kohviku uudiseid ning pakkumisi saadetakse uudiskirja kujul e-posti aadressile ainult juhul, kui Te olete selleks avaldanud soovi e-poe või uudiskirja tellimisvormi kaudu. Teil on võimalik igal ajal loobuda e-postile saadetavatest uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
  Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
  tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
  kliendiprobleemide lahendamiseks
 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenusepakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks
 • isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks

Turvalisus:

 • Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 • Toormoor OÜ rakendab kliendi isikuandmete kaitseks kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui ka tehnilisi. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kliendi esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused:

 • Toormoor OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, avaldades kodulehel hetkel kehtiva privaatsuspoliitika ja tagades, et sõltumata muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
 • Privaatsuspoliitika osas tekkinud täiendküsimustega palume pöörduda e-posti aadressile info@toormoor.ee